Skip to main content
IRAN Energy News Agency

Advertisment: +98 21-88530020

advertisment

advertisment

Ab Teymour Oil Field

میدان نفتی آبتیمور از میدان‌های نفتی ایران است، که در استان خوزستان، در فاصله ۲۵ کیلومتری از غرب اهواز، میان میدان نفتی منصوری و میدان نفتی اهواز قرار دارد.

ساختار میدان آب تیمور در سال ۱۳۴۰ با عملیات لرزه‌نگاری کشف شد و پس از حفر چاه شماره۱ آب‌تیمور در سال ۱۳۴۶ و اثبات وجود نفت در مخزن بنگستان این میدان، تولید از آن در سال ۱۳۷۰ آغاز شد. طول این میدان ۲۳ کیلومتر و عرض آن ۶ کیلومتر است. بر مبنای محاسبات اولیه، حداقل نفت درجای میدان نفتی آب تیمور ۱۵٫۲...read more

49